W Powstaniu:

AL - Żywiciel - Żubr - poczet

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego