W Powstaniu:

Bakcyl - Okręg - szef.sanit. - z-ca

mjr

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego