W Powstaniu:

Obwód V Mokotów, placówki lecznicze: szpitalik , oddział zakaźny, siedziba: ul. Chocimska 5 od 5 sierpnia do około 1 września

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN