W Powstaniu:

Obwód II Żoliborz, placówki lecznicze: punkt ratowniczo-sanitarny szpitalik nr 203 i oddział zakaźny siedziba: Pl. Konfederacji 42/44, „Nasz Dom" od 1 sierpnia do 3 października

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN