W Powstaniu:

Obwód II Żoliborz, placówki lecznicze: punkt ratowniczo-sanitarny siedziba: ul. Mickiewicza 34/36, 38 od 1 sierpnia do września szpitalik nr 116, siedziba: ul. Suzina 3 lub 5 (m. 94, 144) od 16 sierpnia do września

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN