W Powstaniu:

Komendant punktu opatrunkowego Nr 103, pl. Inwalidów 4/6/8 lub PS przy ul. Złotej 22

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW