W Powstaniu:

ul. Goszczyńskiego 1, szpital Sióstr Elżbietanek

Jeute Stefan AK_49263 dr Marian to Stefan Jeute ps Marian

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW oraz informacje n adesłane przez syna - Pana Wojciecha Jeute