W Powstaniu:

Batalion im. W. Łukasińskiego 2 kompania „Supraśl”

Przysięgę składała wiosną 1943 r. w mieszkaniu szefa 2 kompanii „Supraśl” st. sierż. Aleksandra Kalinowskiego, ps. „Sęp” i została przydzielona do tejże kompanii Batalionu im. W. Łukasińskiego; przeszła szkolenie sanitarne prowadzone przez komendantkę patroli Henrykę Kalinowską, ps. „Fela”, oraz szkolenie wojskowe prowadzone przez szefa ww. kompanii; pełniła funkcję łączniczki, przenosząc opaski do ostemplowania oraz prasę i rozkazy; na godzinę „W” nie stawiła się na kwaterę przy ul. Bugaj 13

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29