W Powstaniu:

Kampinos - szpit. Jaktorów

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego