W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Chłodna 32a

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego