W Powstaniu:

Obwód III Wola z Lesznem, placówki lecznicze: szpital Dziecięcy im. Karola i Marii, siedziba: ul. Leszno 136 od 1 sierpnia do 7 sierpnia

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN