W Powstaniu:

Kiliński - X zgr. Wola - St.Miasto - Śródm.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego