W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Południe. placówki lecznicze: siedziba: dom ks. Boduena, ul. Nowogrodzka 75 od 1 do 31 sierpnia

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN