W Powstaniu:

NSZ - kom.mjr.Szeptyckiego Wola - St.Miasto do 2.09.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego