W Powstaniu:

Lekarz baonu Bończa walczącego w rejonie Pl. Zamkowego.

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW