W Powstaniu:

Bakcyl - szpit.Maltański - kom. - szpit.ul.Śniadeckich 17 - z -ca

por.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego