W Powstaniu:

szpital polowy przy ul. Piusa XI 24 (obecnie ul. Piękna, budynek żeńskiego gimnazjum C. Plater-Zyberkówny)

Źródło

Halina Jędrzejewska, Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW