W Powstaniu:

po kapitulacji w obozie koncentracyjnym

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW