W Powstaniu:

szp.pol. - ul. Wspólna 27

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW