W Powstaniu:

szpital Wolski, zamordowany na Moczydle 5.08.1944

Źródło

źródło:Mur Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego