W Powstaniu:

zgrupowanie Kryska, szpital w budynku ZUSu przy ul. Czerniakowskiej 231

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW