W Powstaniu:

szp.pol. w gmachu przy ul. Odrowąża, lekarz VI Obwodu AK (Praga)

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW