W Powstaniu:

lekarz naczelny IV Rejonu VI Obwodu AK, PS przy ul. Szwedzkiej (gmach OO Salezjanów)

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW