W Powstaniu:

Obwód V Mokotów w oddziałach bojowych Zgrupowania „Baszta" i „Ryś" o nieustalonej przynależności, sierpień - wrzesień

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN