W Powstaniu:

szp.pol. w podziemiach Państwowego Instytutu Higieny przy ul. Chocimskiej 24

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW