W Powstaniu:

Bakcyl - Bartkiewicz - p.sanit.ul.Kredytowa 1 - ul.Śniadeckich 17

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego