W Powstaniu:

PS przy ul. Drewnianej – od 8.08.1944

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW