W Powstaniu:

szp.pol. Nr 104A, członek centralnego wydziału sanitarnego AL.

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW