W Powstaniu:

Szpital przy ul. Wspólnej 27, którym kierowali dr Tadeusz Będkowski i płk dr Strell, a przełożoną sanitariuszek była Jadwiga Kędracka (w szpitalu tym razem z nią pracowały siostry Irena Pniewska, ps. „Burza” i Barbara Kędzierska).

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29