W Powstaniu:

szp.pol. Nr 100 w budynku klasztoru SS Zmartwychwstanek przy ul. Krasińskiego

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW