W Powstaniu:

ucz.pow.

kpt.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego