W Powstaniu:

PS przy ul. Siennej 59 i PS przy ul. Twardej 15, ”Robinson Warszawski”

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW