W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Południe. placówki lecznicze: punkt ratowniczo-sanitarny siedziba: ul. Krucza 11, w kawiarni Forkasiewicza od 7 sierpnia do l października,

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN