W Powstaniu:

Kampinos - szpit.Laski

zakon.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego