W Powstaniu:

Bakcyl - Radwan - p.sanit.ul.Bracka 23

strz.z cenz.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego