W Powstaniu:

szpital św. Rocha, potem szp.pol. na ul. Pierackiego (obecnie ul. Foksal)

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW