W Powstaniu:

szpital Wolski. Rozstrzelany na Moczydle.

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW