W Powstaniu:

Praga - plut.617

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego