W Powstaniu:

szpital w budynku Warszawskiej Szkoły Pielęgniarek przy ul. Koszykowej,

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW