W Powstaniu:

do 13 VIII w szpitalu Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej, a następnie w szpitalu przy ul. Długiej 7

Źródło

Chciałbym bardzo podziękować Panu Aleksandrowi Kopińskiemu za nadesłane informacje. Tym cenniejsze, że nazwisko dr Leopolda Krauze nie występuje w dostępnych mi materiałach i wykazach lekarzy uczestniczących w Powstaniu Warszawskim.