W Powstaniu:

Szef sanitarny Vl Obwodu w konspiracji i powstaniu.

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW