W Powstaniu:

szp.pol. Żoliborza, PS w al. Zjednoczenia

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW