W Powstaniu:

Bakcyl - Okręg - szpit.prow.nr 1 - gmach PKO

ppor.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego