W Powstaniu:

W Powstaniu – organizator placówek medycznych w Śródmieściu Północnym dla ludności cywilnej, trzy ambulatoria przy ul. Boduena, Wareckiej i szpitalnej.

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW