W Powstaniu:

Komendant punktu opatrunkowego Nr 116, ul. Suzina 5

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW