W Powstaniu:

Bakcyl - patrol sanit. - gmach PKO

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego