W Powstaniu:

Na godzinę ”W” miał przydział do zgrupowania Żywiciel. Wybuch Powstania zaskoczył go w domu przy ul. Filtrowej 73. Nie zdążył opuścić mieszkania, aby udać sie na wyznaczony punkt koncentracji swego oddziału na Żoliborzu. Zorganizował prowizoryczną salę operacyjną na parterze - w mieszkaniu dr Kalinowskiego (wyposażenie przeniesiono z jego gabinetu na II piętrze). Na tej sali wykonywał zaopatrzenia ran, wykonał amputację ramienia po postrzale (piłką stolarską) Wykonał również laparatomię jamy brzusznej z powodu postrzału.

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW