W Powstaniu:

Reduta Kaliska (budynek Monopolu Tytoniowego, ul. Kaliska 11)

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW