W Powstaniu:

punkt opatrunkowy przy ul. Wolskiej 52, punkt opatrunkowy na Cmentarzu Ewangelickim i w szpitalu przy ul. Długiej 7 (pomoc w ewakuacji rannych), następnie do 25 X 1944 w Szpitalu przy ul. Płockiej

Źródło

Pochylone nad człowiekiem t.2 wyd. Stowarzyszenie Redaktorów, Warszawa 1993