W Powstaniu:

Kampinos - bat.mjr Korwina - kom.kpt.Mścisława Jaktorów

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego